စဉ် အကြောင်းအရာ
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေး သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ
အရေးပေါ် လက်စွဲစာအုပ်
၁၊ ၁။ ရှေးဦးသူနာပြုသေတ္တာ
၁၊ ၂။ သွေးတိတ်အောင်လုပ်နည်း
၁၊ ၃။ အရိုးကျိုးခြင်းကို ပြုစုနည်း
၁၊ ၄။ မီးလောင်ဒါဏ်ရာကို ပြုစုနည်း
၁၊ ၅။ တက်ခြင်း
၁၊ ၆။ လေဖြတ်ခြင်း
၁၊ ၇။ အဆစ်လွဲခြင်း
၁၊ ၈။ လည်ချောင်းတွင် တစ်ခုခုနှင့်ဆို့နေခြင်း၊ နင်ခြင်း
၁၊ ၉။ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်း
၁၊ ၁၀။ မြွေကိုက်လူနာအား ပြုစုခြင်း
၁၊ ၁၁။ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောခြင်း
၁၊ ၁၂။ အဆိပ်သင့်ခြင်း
၁၊ ၁၃။ ဓါတ်လိုက်ခြင်း
၁၊ ၁၄။ CPR (Cardio Pulmonary Resusciatation) လုပ်နည်း
၁၊ ၁၅။ ဒါဏ်ရာရသူများကို သယ်ဆောင်နည်း
၂၊ ၁။ ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ကောင်း၏။
၂၊ ၂။ LPG (Liquefied Petroleum Gas) ရေနံဓါတ်ငွေ့ရည်
၂၊ ၃။ အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများမှ မီးအန္တရာယ်
၂၊၄။ အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများမှ မီးအန္တရာယ်
၂၊ ၅။ မိမိနိုင်သမျှ မီးသတ်ခြင်း
၃၊ ၁။ အရးပေါ်အိတ်တွင် ပါရမည့်ပစ္စည်းများ
၃၊ ၂။ အရေးပေါ် စားစရာများ ပြင်ဆင်ခြင်း
၄။ မိုးကြိုး အန္တရာယ်
၅။ ငလျင်လှုပ်ခြင်း
၆။ ရေကြီးခြင်း
၇။ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း ၄။ အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများမှ မီးအန္တရာယ်
၂၊ ၅။ မိမိနိုင်သမျှ မီးသတ်ခြင်း
၃၊ ၁။ အရးပေါ်အိတ်တွင် ပါရမည့်ပစ္စည်းများ
၃၊ ၂။ အရေးပေါ် စားစရာများ ပြင်ဆင်ခြင်း
၄။ မိုးကြိုး အန္တရာယ်
၅။ ငလျင်လှုပ်ခြင်း
၆။ ရေကြီးခြင်း
၇။ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း၄။ အများပြည်သူနှင့် ဆိုင်သောနေရာများမှ မီးအန္တရာယ်

၂၊ ၅။ မိမိနိုင်သမျှ မီးသတ်ခြင်း
၃၊ ၁။ အရးပေါ်အိတ်တွင် ပါရမည့်ပစ္စည်းများ
၃၊ ၂။ အရေးပေါ် စားစရာများ ပြင်ဆင်ခြင်း
၄။ မိုးကြိုး အန္တရာယ်
၅။ ငလျင်လှုပ်ခြင်း
၆။ ရေကြီးခြင်း
၇။ မုန်တိုင်းတိုက်ခြင်း